Sáng 12-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.