(LĐO) - Nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh tiểu học về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, ngày 5.12, học sinh các trường tiểu học huyện Phước Dân (Ninh Thuận) đã tham gia cuộc thi “Vòng nguyệt quế lần 3”.