VH- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh những kiến thức về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, Sở GD&ĐT phối hợp với Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM tổ chức hội thi phòng chống HIV/AIDS cấp thành phố năm 2010.