TTO - * Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nông lâm, thuộc khoa kinh tế Trường ĐH Tây nguyên năm 2008. Với chuyên ngành của tôi thì xin việc vào lĩnh vực nào là phù hợp và dễ xin việc?