TTO - * Em tốt nghiệp cao đẳng hóa, chuyên ngành phân tích (xét nghiệm, kiểm nghiệm nước, hóa chất, vi sinh, thực phẩm)... Sau khi tốt nghiệp em có làm công việc văn phòng cho một công ty không liên quan đến chuyên ngành với lương khởi điểm 2,5 triệu đồng.