NDĐT - Đây là lần đầu tiên, các nhà làm phim Việt Nam có cơ hội tiếp cận một nhà sản xuất phim tài liệu lớn: kênh truyền hình Discovery. Không chỉ được học hỏi về kỹ thuật mới, về cách thức làm phim, các nhà làm phim còn được biết thêm về các tổ chức, quản lý và sản xuất một bộ phim tài liệu.