TTO * Em học ngành công nghệ thực phẩm và đang đi thực tập ở một công ty chế biến thực phẩm tại TP.HCM. Khi vào thực tập, em chỉ được lột chỉ tôm và làm các công việc rất vất vả.