Đại học East Angila - INTO (Into - UEA) là một trong những trường đại học hàng đầu về nghiên cứu & giảng dạy nằm trong top 20 trường đại học tại vương quốc Anh.