SGTT.VN - Cùng với nhiệt độ đang gia tăng của mùa hè, số lượng học sinh đổ về các hồ bơi cũng tăng cao. Ghi nhận tại một số hồ bơi ở nội thành TP.HCM tuần qua, mỗi nơi đã tiếp nhận vài trăm lượt phụ huynh đến đăng ký cho con học bơi.