Ngày 2/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh và gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2011) với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, cùng hàng trăm cụ tiêu biểu đại diện cho hơn 160.000 người cao tuổi của tỉnh Quảng Nam.