TP - Lễ hội chọi trâu năm nay của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra trong hai ngày Tết Canh Dần, mùng 6 vòng loại, mùng 7 chung kết. Niềm vui được nối sang mùng 8, ngày hội Lồng Tồng, lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc nơi đây.