Một người chết và 7 người mắc bệnh đều bị quy cho “sâu độc”. Sự việc phản khoa học này xảy ra ở xã Ea Kly, huyện Krông Pắk - Đắk Lắk