(Zing) - Không chỉ có cơ hội học tập cùng các chuyên gia make-up, quán quân của Vietnam's Next Top Model còn được gặp gỡ các chuyên gia của một trong những công ty đào tạo và quản lý người mẫu hàng đầu là IMG Paris.