Có vẻ như Hoàng Thùy Linh chính thức công khai tình yêu rồi đấy…