Chín cán bộ công an liên quan đã bị xử lý kỷ luật nhưng công an không tiết lộ hình thức xử lý.