KTĐT - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 11/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi về Quy hoạch nghĩa trang của TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.