Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam.