Theo báo Bưu điện Phnôm Pênh và TTXVN ngày 2-1, nhóm làm việc của Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) và Đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) sẽ gặp nhau vào ngày 3-1 để thảo luận chương trình cuộc đàm phán sắp tới giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng.