MiA áp lực đến đổ bệnh khi hóa thân vào thầy Ngô Thanh Vân.