(TBKTSG Online) - Đến trưa hôm nay, 11-2 (28 tết), giá nhiều loại hoa tại các khu vực chợ hoa tết ở Đà Nẵng giảm 20-50% trong khi lượng người mua thì càng tăng so với những ngày trước.