TT - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ - nhà giáo nhân dân Uyên Huy vừa gửi đến báo Tuổi Trẻ lá thư thể hiện nỗi bức xúc của ông đối với cách cư xử thành kiến lâu nay của cơ quan cấp phép đối với thể loại tranh, tượng khỏa thân.