Hoa kiểng tết: xu hướng chơi bonsai cao cấp

SGTT - 

Các nhà vườn đang hướng xu hướng người dùng chuyển sang chơi những chậu cây có quả dạng nhỏ, phù hợp chưng trên bàn phòng khách. 

Tin mới

Từ khóa liên quan