Sự hình thành nhân cách của trẻ chịu tác động lớn từ việc giáo dục thông qua những bài giảng của thầy cô trong trường học; qua cách ứng xử của ông bà, cha mẹ và những người xung quanh với mọi mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày...