Một số chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của công ty chúng tôi phát sinh từ tháng 11/2008 nhưng đến tháng 4/2009 mới thực hiện kê khai thì việc kê khai chậm thế này có được khấu trừ đối với số hóa đơn, chứng từ này hay không? Nếu không thì phải xử lý như thế nào?