Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay, vừa qua (6/2010) Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách do PGS.TS. Lê Minh Quân, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.