- Làm sao để biết các trường có tuyển nguyện vọng (NV)2? Được dùng giấy báo điểm đăng ký xét tuyển NV2 nhiều khối? Cách tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng?....là những thắc mắc được giải đáp dưới đây.