TTO - Vượt qua 160 hồ sơ dự thi ở tuần 2 (8 đến 15-10-2011), hồ sơ ứng tuyển cho vị trí kỹ sư cơ khí của bạn TVB (vì lý do bảo mật thông tin, chúng tôi xin tạm giấu tên) đã được chọn là hồ sơ ấn tượng nhất tuần 2.