- Tôi đã đi làm và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 20 năm. Sau đó tôi về gia đình để kinh doanh và đã rút sổ bảo hiểm xã hội về nhà. Nay tôi đủ 55 tuổi và tôi xin hỏi tôi muốn làm thủ tục để huởng chế độ hưu trí thì có được không? Thủ tục cần làm thế nào? (Câu hỏi của bạn đọc Lê Thu Hà, Lê Quý Đôn, Hà Nội, womanlion58@...).