Hộ nghèo được giảm 50% tiền sử dụng đất

Dothi.net - 

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ nội dung trong bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép hộ gia đình, cá nhân khi được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, nếu có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi (trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi) khi được giao đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

HN

Tin mới