Hồ “không đáy” ở Bình Thuận

Pháp luật TPHCM - 

Hồ nước tự nhiên, sau khi đầu tư cải tạo lại tốn cả tỷ đồng thì trở nên cạn kiệt!

Tin mới