Hộ bán buôn, bán lẻ nộp thuế “khoán”: Thu nhập chịu thuế = 2%-7% doanh thu

Pháp luật TPHCM - 

Ho ban buon, ban le nop thue “khoan”: Thu nhap chiu thue = 2%-7% doanh thu

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán phải nộp thuế theo cách tính: