ND - Vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 18-1, hai Cụ Rùa cùng nổi một lúc tại khu vực đối diện với đền Bà Kiệu. Nhiều người đã chứng kiến sự kiện này, trong đó có ba cán bộ và nhân viên Đội An ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).