Đó là thông tin đang khiến các fan của “Thị hậu” TVB 2011 quan tâm hơn cả.