Không phải ngẫu nhiên, sinh thời Hồ Chủ tịch từng khẳng định: “Nghề thầy giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý - vì đó là những kỹ sư tâm hồn”. Bởi ngay từ xa xưa, trong suy tư, tâm thức, văn học dân gian đã luôn đề cao vai trò của người thầy. Có ai không nhớ, không biết đến câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên".