Cả hai có rất nhiều hình ảnh khá "thân thuộc" gây nhiều nghi vấn:

Hình ảnh nhiều nghi vấn của Hương Giang Idol và Hồng Phước

Cả hai đang dính nghi án tình cảm

Tự sướng rất teen

Và khá gần gũi

Tuy nhiên cả hai giải thích rằng họ chỉ là những người bạn tốt!

GDVN