(Tamnhin.net) - Giờ đây, không khó để bắt gặp hình ảnh nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp lớn, nhà hàng, khách sạn…, thậm chí tại các cửa hàng nhỏ trên địa bàn thành phố. Họ đang ngày đêm âm thầm giữ ổn định, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.