(GDVN) – Cá Pirarucu là một trong những loài cá nhiệt đới hung dữ nhất thế giới có địa bàn sinh sống ở một số quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là khu vực song Amazone.