Mẫu thử iPhone 5 với thiết kế siêu mỏng, màn hình kích thước khoảng từ 3.7 inch đến 4 inch và được mở rộng ra gần hết các cạnh.