Hình ảnh đoàn xe tiêu binh hộ tống linh cữu Đại tướng

Tiền Phong - 

TPO - Hình ảnh đoàn xe CSGT dẫn đường và Đoàn xe tiêu binh nghi lễ quân đội hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới sân bay Nội Bài. Hà Nội.

Tuấn Nguyễn