Tưởng chừng như tặng hoa, diễn văn nghệ... đã là những 'chiêu' rất cũ của học sinh để chào đón ngày 20/11 nhưng những điều đơn giản đó vẫn luôn làm cho thầy cô cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng.