(PL&XH) - Thực tế cho thấy, nếu các cơ quan xét xử mà áp dụng luật như TAND tỉnh Quảng Ngãi, thì hàng vạn hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba trong phạm vi toàn quốc đứng trước nguy cơ bị TAND các cấp tuyên vô hiệu!