Trong những năm qua, ngoài việc tiến hành xét xử nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật tại trụ sở tòa án thì TAND tỉnh Đắk Nông rất chú trọng đến việc mở các phiên tòa xét xử lưu động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực tế cho thấy, việc đưa những vụ án ra xét xử lưu động đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần răn đe đối với các loại tội phạm.