ThienNhien.Net – Từ một xã nghèo của huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nhiều gia đình ở Thanh Xuân đã trở nên khấm khá nhờ Dự án “Trồng rau hữu cơ nhằm xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” do Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị thực hiện, dưới sự tài trợ của Tổ chức phát triển công nghiệp Đan Mạch (ADDA). Dù mới triển khai được 1 năm, chỉ với 10 hộ dân tham gia nhưng mô hình rau hữu cơ ở Thanh Xuân thực sự đã mang lại nhiều hiệu quả đáng kể.