QĐND - Công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) 5 năm qua, có bước đổi mới, phát triển toàn diện, là cơ sở để các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Vang, Trưởng phòng Huấn luyện (Cục DQTV).