Có những thông tin thú vị về Hiếu Hiền mà ít ai biết, ví dụ như anh quen vợ anh khi cùng làm việc trong một đoàn làm phim, trước đây từng làm ca sĩ...