(Dân Việt) - Chỉ vì hai người bạn thân gồm một nam một nữ từ chối ngồi uống rượu cùng, Trường và Hiếu xông đến đánh người bạn nam và hiếp dâm, cướp tài sản của bạn nữ.