Trùm tên miền Nguyễn Trọng Khoa có thể bị Eurowindow kiện tội tống tiền.