(LĐ) - Trong khi giá heo hơi từ đầu năm đến giữa năm còn đang khó khăn thì đến tháng 7, dịch heo tai xanh xuất hiện đã kéo giá heo tiếp tục tuột giảm, khó tiêu thụ khiến người chăn nuôi thêm điêu đứng.