Với mục tiêu giúp người nộp thuế (NNT) dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc chủ động tiếp cận các thông tin liên quan đến kê khai, nộp thuế và khai thác thông tin về các chính sách thuế nhằm tạo môi trường giao dịch văn minh hiện đại, góp phần vào công cuộc cải cách hiện đại hóa ngành thuế trong việc công khai hóa các thông tin kê khai, nộp thuế, các thủ tục hành chính thuế, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, tháng 10-2009 Cục Thuế TP Hà nội đã triển khai hệ thống ki-ốt thông tin ngành thuế trên địa bàn Thủ đô.