ANTĐ - Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, một trong những dấu hiệu vi phạm của 3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT, là dùng pháp nhân của 3 công ty để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, sau đó đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.